วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพให้เยาวชนในโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม กิจกรรมฝึกอาชีพหลักสูตรงานติดตั้งระบบเครื่องเสียง วันที่ 7 กันยายน 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพให้เยาวชนในโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม
กิจกรรมฝึกอาชีพหลักสูตรงานติดตั้งระบบเครื่องเสียง โดยแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ณ สถาบันปอเนาะกาแปะสาลัง