นายอิสมาแอล จะปะกียา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง และคณะ เข้าเยี่ยมเยียน และรับฟังความเห็น พร้อมแลกเปลียนข้อเสนอแนะในการบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

PDFพิมพ์อีเมล

นายอิสมาแอล จะปะกียา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง และคณะ เข้าเยี่ยมเยียน และรับฟังความเห็น พร้อมแลกเปลียนข้อเสนอแนะในการบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง โดยมีนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง
พร้อมคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม อวท.วิทยาลัยการอาชีพเบตง