พิธีเปิดการแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับภาค (ภาคใต้) ครังที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

PDFพิมพ์อีเมล

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับภาค (ภาคใต้) ครังที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 2 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต