นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะประกอบและตรวจสอบเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ระดับภาค (ภาคใต้) ครังที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะประกอบและตรวจสอบเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ระดับภาค (ภาคใต้) ครังที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต