โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน
กรมการชนส่งทางบก และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2556
ณ หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอเบตง จังหวัดยะลา