องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพเบตง ประจำปี 2565 ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565

PDFพิมพ์อีเมล

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพเบตง ประจำปี 2565 เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส) สถานศึกษาขนาดเล็ก
โดยมี นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เป็นประธานกรรมการประเมิน ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมอินทผาลัม วิทยาลัยเทคนิคยะลา จังหวัดยะลา