คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างฯ ร่วมตรวจรับงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น (ศูนย์ฝึกวิชาชีพอำเภอธารโต) พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 ในวันอังคาร ที่ 18 เมษายน 2566

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างฯ
ร่วมตรวจรับงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น (ศูนย์ฝึกวิชาชีพอำเภอธารโต) พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร
ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 ในวันอังคาร ที่ 18 เมษายน 2566
ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอธารโต สาขาวิทยาลัยการอาชีพเบตง อำเภอธารโต จังหวัดยะลา