วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมกิจกรรม Big Day เดินรณรงค์การเลือกตั้ง ประจำปี 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพื่อเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอเบตง ออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้ง ส.ส.

PDFพิมพ์อีเมล

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมกิจกรรม Big Day เดินรณรงค์การเลือกตั้ง ประจำปี 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพื่อเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอเบตง ออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้ง ส.ส.
ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม โดยมี นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง และหัวหน้าส่วนราชการ
บุคลากรหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:00 น.
โดยเริ่มขบวนจากบริเวณประติมากรรมไก่เบตง ปากอุโมงค์ เบตงมงคลฤทธิ์