ประชุมแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน

PDFพิมพ์อีเมล

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ประธานการประชุมแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพและวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 สอศ.