JV Green Color JV Gray Color JV Red Color
FacebookTwitterYoutubeGoogleYahooPicasa

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายประดับ ชัยพาณิชย์และมาลิกี บาฮา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมแสดงความยินดีแก่นายไรฮ้าน กองสิน เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายประดับ ชัยพาณิชย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง
พร้อมด้วยนายมาลิกี บาฮา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมแสดงความยินดีแก่นายไรฮ้าน กองสิน เนื่องในโอกาสย้าย
ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา
ในพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2566

นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม
เพื่อรับฟังรายงานการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมาของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่อำเภอเบตง โดยมี นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา
นายอำเภอเบตง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเบตง
เข้าร่วมประชุม ในพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมไกรลาส ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ดำเนินโครงการ Fix it จิตอาสา ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน นำโดย นายพิรนันต์ สุวประพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริการซ่อม (Repair)

นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ดำเนินโครงการ Fix it
จิตอาสา ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน นำโดย นายพิรนันต์ สุวประพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริการซ่อม (Repair)
บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน รถทุกประเภท ฯลฯ ทั้งนี้ นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้ลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
และคณะครูที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ ณ หมู่บ้านบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม...

นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายมาลิกี บาฮา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรามัน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง

นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ
นายมาลิกี บาฮา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรามัน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง โดยมีนายประมุข กออวยชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรามัน และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี
ในวันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมธารน้ำทิพย์ วิทยาลัยการอาชีพเบตง

   

    

    

    

 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง
เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง โดยมีนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา
นายอำเภอเบตง พร้อมด้วยนายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเบตง และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเมืองเบตง
ร่วมแสดงความยินดี ในวันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง

    

    

    

    

    

    

    

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
ถัดไป
 • นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายประดับ ชัยพาณิชย์และมาลิกี บาฮา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมแสดงความยินดีแก่นายไรฮ้าน กองสิน เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

  นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายประดับ ชัยพาณิชย์และมาลิกี บาฮา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมแสดงความยินดีแก่นายไรฮ้าน กองสิน เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

 • นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2566

  นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2566

 • นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ดำเนินโครงการ Fix it จิตอาสา ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน นำโดย นายพิรนันต์ สุวประพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริการซ่อม (Repair)

  นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ดำเนินโครงการ Fix it จิตอาสา ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน นำโดย นายพิรนันต์ สุวประพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริการซ่อม (Repair)

 • นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายมาลิกี บาฮา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรามัน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง

  นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายมาลิกี บาฮา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรามัน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง

 • คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง

  คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง

ภาษาอาเซียน: บรูไน อาหาร

PDFพิมพ์อีเมล

อาหาร
คำศัพท์
น้ำ แอร์ (air)
น้ำชา เท (teh)
น้ำแข็ง อาอิส (ais)
กาแฟ โคปิ (kopi)
กาแฟเย็น โคปิ เซจุ๊ค (kopi sejuk)
กาแฟร้อน โคปิ พานาส (kopi panas)
นม ซูซู (susu)
ครีม กริม (krim)
น้ำผลไม้ จูส (jus)
เนื้อหมู ดาจิง บาบิ (daging babi)
ไก่ อายัม (ayam) 
ปลา อิคาน (ikan)
เนื้อวัว ดาจิง (daging)
ผัก ซาโย ซายูรัน (sayur-sayuran)
ผลไม้  บูอา บัวฮัน (buah-buahan)
อร่อย ลาซัท (lazat)
ไม่อร่อย ทีแด๊ค เซดั๊บ (tidak sedap)
เผ็ด พีดาส (pedas)
หวาน มานิส (manis)
เปรี้ยว มาซัม (masam)
เค็ม มาซิน (masin)
ก๋วยเตี๋ยว มิ (mi)
น้ำแกง ซุป (sup)
ของหวาน เพ็นคูซี่ (pencuci)
ขนม มานิส (manis)
ไอศครีม อาอิส กริม (ais krim)
   
  *หมายเหตุ : มาเลเซีย และ บรูไน ใช้ภาษาเดียวกัน

 

::: รอบรั้ววิทยาลัยการอาชีพเบตง :::

ข่าวทั่วไปประจำวันนี้

  รมว.ยุติธรรม ให้กําลังใจตํารวจปราบยาเสพติด ด้าน ผบช.ปส. เผยแจ้งข้อหาแล้ว 3 ราย รอตรวจสอบเส้นทางเดินเรือ ขยายผลผู้สั่งการ
Read more...
  ตอนจบไม่เหมือนในละคร โดนรักแท้สะบัดทิ้งไม่ไยดี
Read more...
  บิว กัลยาณี โพสต์ข้อความบอกพี่ชายกลับบ้านเรานะ หลังพบข่าวเศร้าพี่ชายจมแม่น้ำตาปี
Read more...
  แต่ละสิ่งที่เธอทำ ใครเห็นก็เป็นห่วง...
Read more...
  วาฬเบลน์วิลล์เกยตื้นตายแล้ว ทีมสัตวแพทย์ผ่าซากหาสาเหตุ หลังพยายายามช่วยชีวิตจนสุดความสามารถมา 4 วัน
Read more...
   เวย์ ไทยเทเนียม กับภรรยาคนสวย นานา ไรบีนา ที่วันนี้จะมาเปิดโมเมนต์ที่ไม่ค่อยมีใครได้เห็น
Read more...
  เพื่อนๆ ทำหน้าที่แอดมินเพจสู้ดิวะ โพสต์ "บทส่งท้าย จากคุณหมอกฤตไท" เป็นโพสต์สุดท้ายของเพจ ได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว
Read more...

ภาษาอาเซียน

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทักทาย ภาษาอาเซียน: บรูไน คำศัพท์ สวัสดี ซาลามัด ดาตัง ขอ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน อาหาร อาหาร คำศัพท์ น้ำ แอร์ (air) น้ำชา เท (teh)... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน นับเลข นับเลข คำศัพท์ หนึ่ง ซาตู (satu) สอง ดัว (d... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง คำศัพท์ ราคาเท่าไร เบราปา บันยัค (berapa banyak) ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน สกุลเงิน สกุลเงิน สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน   อักษรย่อ :BND   ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน เดินทาง เดินทาง คำศัพท์ โรงแรม โฮเทล (hotel) โรงภาพยนต์ ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทั่วไป ทั่วไป คำศัพท์ ห้องน้ำ แทนดัส (tandas) โทรศัพท์ ... Read more

แนะนำผู้บริหารระดับสูง

นายยศพล เวณุโกเศศ
(เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

คณะผู้บริหาร อื่น ๆ คลิก

คณะกรรมการอาชีวศึกษา คลิก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงนายธนะรัชต์  จุลรัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

link


RMS 2016

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเบตง

[04 ต.ค.66]คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2/2566
[01 พ.ค.66] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2566

[10 พ.ค.65] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2565

[19 พ.ค.64] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2564

[09 มิ.ย.63] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2563
[11 พ.ย.62] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2562
[17 พ.ค.62] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2562
[19 มิ.ย.61] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2561
[25 พ.ค.60] คำสั่งแต่งแตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2560
[23 พ.ค.59] คำสั่งแต่งแตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2559
[2 พ.ย. 58] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2558
[13 มิ.ย. 57] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2557
[16 ส.ค. 56] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2556 
[23 ก.ค. 55] คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2555 
[23 พ.ค.54] คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2554

การเพยแพร่งบทดลองประจำเดือนปีงบประมาณ 2561-2562

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองประจำเดีอนมีนาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดีอนสิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562

แผนกวิชาที่เปิดสอน


กำลังออนไลน์

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้16
mod_vvisit_counterเมื่อวาน294
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้756
mod_vvisit_counterสัปดาห์ผ่านมา1651
mod_vvisit_counterเดือนนี้1180
mod_vvisit_counterเดือนผ่านมา7173
mod_vvisit_counterทั้งหมด395796

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 3.235.60.197
,
Today: ธ.ค. 06, 2023