กิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้น 108อาชีพ และแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ในงานตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

PDFพิมพ์อีเมล

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้น 108อาชีพ และแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ในงานตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้กล่าวรายงาน
ณ ห้องประชุมพญาตานี โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวปัตตานี จังหวัดปัตตานี