การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำการศึกษา 2561 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

PDFพิมพ์อีเมล

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่
ประจำการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเบตง