โครงการสัมมนาหลังการฝึกงาน ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

PDFพิมพ์อีเมล

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเบตง
ประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาหลังการฝึกงาน ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
ณ อาคารปฎิบัติการแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพเบตง