กิจกรรมออกกำลังกาย(ทุกวันพุธ ช่วงเช้า) ตามนโยบายรัฐมนตรี ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพเบตง ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

PDFพิมพ์อีเมล

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมออกกำลังกาย(ทุกวันพุธ ช่วงเช้า)
ตามนโยบายรัฐมนตรี ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพเบตง