โครงการ Fix it Center ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาแนะแมเราะ อาคารอเนกประสงค์ บ้านกม.16 ต.ตาแนะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

PDFพิมพ์อีเมล

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการมอบหมายให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการ Fix it Center
ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาแนะแมเราะ อาคารอเนกประสงค์ บ้านกม.16 ต.ตาแนะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา