โครงการอบรมครูนิเทศและการจัดกระบวนการการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561

PDFพิมพ์อีเมล

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-12.00 น. นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมครูนิเทศและการจัดกระบวนการการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)โดยวิทยากร นางดวงใจ งามศิริ ตำแหน่งครูวิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ให้ความรู้แก่คณะครู วิทยาลัยการอาชีพเบตง ณ ห้องประชุมชั้น 3
อาคารปฎิบัติการแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพเบตง