ต้อนรับคณะจากวิทยาลัย KOLEJ VOKASIONAL SERI MANJUNG ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

PDFพิมพ์อีเมล

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยการอาชีพเบตง
ต้อนรับคณะจากวิทยาลัย KOLEJ VOKASIONAL SERI MANJUNG ประเทศมาเลเซีย เพื่อติดต่อประสานงานความร่วมมือ MOU
แลกเปลี่ยนคณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง
ณ อาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพเบตง