โครงการจิตอาสาประชารัฐ กิจกรรมปลูกปอเทียง เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพย วรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณสนามบินยะรม ในวันที่ 3/7/61

PDFพิมพ์อีเมล

ในวันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประชารัฐ
กิจกรรมปลูกปอเทียง เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพย วรางกูร รัชกาลที่ 10
ณ บริเวณสนามบินยะรม หมู่ที่ 6 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา