โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

PDFพิมพ์อีเมล

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2561 และร่วมประกวดการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีผลการประกวดดังนี้
ระดับชั้น ปวช. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ มาล์กชาโคลก้านเปลือกทุกเรียน ,รองชนะเลิศอันดับ 1
โครงงานกระดาษสาใบพลับพลึง ,ระดับปวส. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ครีมกันแดดหอมแดง
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา