ผู้อำนวยเข้าร่วมการประชุม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกของ ประชารัฐและเยี่ยมชมนิทรรศการอาชีวะศึกษา ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

PDFพิมพ์อีเมล

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมการประชุม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกของ ประชารัฐและเยี่ยมชมนิทรรศการอาชีวะศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานที่ประชุม พร้อมคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาล ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา