ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
11 การประกวดโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับ อศจ.) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา ผู้ดูแลระบบ 195
12 โครงการตลาดนัด วก.เบตง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 337
13 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช ผู้ดูแลระบบ 175
14 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 144
15 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 143
16 การประกวดโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 136
17 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในวันธรรมสวนะ ณ สำนักสงฆ์ถ้ำภูเขาทอง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 141
18 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 127
19 นายพสันต์ จันทร์สว่าง ครูแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพเบตง ออกนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกอาชีพ ระดับชั้น ปวส.1 ทวิภาคี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 126
20 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 130

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL