ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
71 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น วันที่ 9 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 424
72 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตพื้นที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน(SEC) วันที่ 8 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 372
73 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน(SEC) วันที่ 8 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 292
74 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน(SEC) วันที่ 8 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 285
75 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการฯ ร่วมงานเทศกาลอาหารจีนกวางไส วันที่ 7 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 280
76 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพให้เยาวชนในโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม กิจกรรมฝึกอาชีพหลักสูตรงานติดตั้งระบบเครื่องเสียง วันที่ 7 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 278
77 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดภาคใต้ชายแดน(SEC) วันที่ 7 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 243
78 การอบรมพัฒนาเครือข่ายอาชีวะศึกษาระดับตำบล วิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 7 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 234
79 คณะจากศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เข้ามาตรวจเยี่ยมติดตามการจัดโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพให้เยาวชนในโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม กิจกรรมฝึกอาชีพ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งซอฟต์แวร์ วันที่ 7 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 246
80 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอธารโต ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอธารโต วันที่ 7 กันยายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 208

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL