โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หลักสูตรระยะสั้น 15ชม. (ประดับผ้าในงานพิธี) ณ โรงเรียนคอรียะห์วิทยามูลนิธี ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2018 เวลา 00:59 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2018 เวลา 23:27 น.

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นายจตุรงค์ พรหมสุข ครู คศ.1 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
หลักสูตรระยะสั้น 15ชม. (ประดับผ้าในงานพิธี) ณ โรงเรียนคอรียะห์วิทยามูลนิธี ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา