แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 15:14 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2011 เวลา 18:20 น.

 

  นายมาริส  บีฮิง
วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก เทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
 
  นายกุศล  สะอุ
วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอก เทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
   
  นายจรัล  แก้วรัตนะ
วุฒิการศึกษา ปทส  วิชาเอก เทคนิคไฟฟ้ากำลัง
 
  นายอับดุลอาซิ  ดอแม็ง
  วุฒิการศึกษา ป.ตรี