แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2013 เวลา 22:42 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2011 เวลา 18:21 น.

                             นายมูฮำมัดฟาเดล  บราเฮ็ง
วุฒิการศึกษา  ปทส.  วิชาเอก เทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร

 
  นายสูดีรมัน  อีแต
วุฒิการศึกษา  ปทส.  วิชาเอก เทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร

 
   
  นายต่วนมะรูดี  ต่วนดือราแม
วุฒิการศึกษา  ปทส.  วิชาเอก เทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร