JV Green Color JV Gray Color JV Red Color
FacebookTwitterYoutubeGoogleYahooPicasa

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าเยี่ยมหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านราโมง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2567 นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฯ นายมาลิกี บาฮา
รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะ ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าเยี่ยมหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านราโมง ตำบลยะรม  อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ออกโครงการอาชีวะอาสา ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้น้ำเย็นของโรงเรียน สร้างความปลอดภัยห่วงใยน้องๆ ณ โรงเรียนบ้านธารน้ำใส ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2567 นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฯ นายมาลิกี บาฮา
รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ออกโครงการอาชีวะอาสา ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
ตู้น้ำเย็นของโรงเรียน สร้างความปลอดภัยห่วงใยน้องๆ ณ โรงเรียนบ้านธารน้ำใส ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 

อ่านเพิ่มเติม...

ุผู้บริหารมอบหมายให้หัวหน้างานกิจกรรมเข้าร่วมประชาสัมพันธ์งานวิ่ง BTICEC RUN ครบรอบ 30 ปี วิทยาลัยการอาชีพเบตง ในรายการ #วันนี้ที่เบตง ณ สวท.เบตง

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2567 นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายสวัสดิ์ หมัดจะบูณ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
พร้อมด้วยนางสาวภุมรินทร์ ดูบี นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด เข้าร่วมประชาสัมพันธ์งานวิ่ง BTICEC RUN 
ครบรอบ 30 ปี วิทยาลัยการอาชีพเบตง ในรายการ #วันนี้ที่เบตง ณ สวท.เบตง
 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ออกโครงการอาชีวะอาสา ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าของโรงเรียน สร้างความปลอดภัยห่วงใยน้องๆ ณ โรงเรียนบ้านราโมง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2567 นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฯ นายมาลิกี บาฮา
รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ออกโครงการอาชีวะอาสา ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าของโรงเรียน สร้างความปลอดภัยห่วงใยน้องๆ ณ โรงเรียนบ้านราโมง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายสันติชัย จงเกียรติขจน ผู้จัดการ ฟาร์มเลี้ยงปลานิลสายน้ำไหล ณ บ้านบ่อน้ำร้อน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2567 นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายประดับ ชัยพานิชย์
รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนายวิฑูรย์ พิริยะอนันต์ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เข้าเยี่ยมหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษา
โดยได้รับเกียรติจากนายสันติชัย จงเกียรติขจน ผู้จัดการ ฟาร์มเลี้ยงปลานิลสายน้ำไหล ณ บ้านบ่อน้ำร้อน ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
ถัดไป
 • คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าเยี่ยมหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านราโมง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

  คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าเยี่ยมหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านราโมง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 • คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ออกโครงการอาชีวะอาสา ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้น้ำเย็นของโรงเรียน สร้างความปลอดภัยห่วงใยน้องๆ ณ โรงเรียนบ้านธารน้ำใส ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

  คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ออกโครงการอาชีวะอาสา ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้น้ำเย็นของโรงเรียน สร้างความปลอดภัยห่วงใยน้องๆ ณ โรงเรียนบ้านธารน้ำใส ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 • ุผู้บริหารมอบหมายให้หัวหน้างานกิจกรรมเข้าร่วมประชาสัมพันธ์งานวิ่ง BTICEC RUN ครบรอบ 30 ปี วิทยาลัยการอาชีพเบตง ในรายการ #วันนี้ที่เบตง ณ สวท.เบตง

  ุผู้บริหารมอบหมายให้หัวหน้างานกิจกรรมเข้าร่วมประชาสัมพันธ์งานวิ่ง BTICEC RUN ครบรอบ 30 ปี วิทยาลัยการอาชีพเบตง ในรายการ #วันนี้ที่เบตง ณ สวท.เบตง

 • คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ออกโครงการอาชีวะอาสา ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าของโรงเรียน สร้างความปลอดภัยห่วงใยน้องๆ ณ โรงเรียนบ้านราโมง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

  คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ออกโครงการอาชีวะอาสา ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าของโรงเรียน สร้างความปลอดภัยห่วงใยน้องๆ ณ โรงเรียนบ้านราโมง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 • คณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายสันติชัย จงเกียรติขจน ผู้จัดการ ฟาร์มเลี้ยงปลานิลสายน้ำไหล ณ บ้านบ่อน้ำร้อน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

  คณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายสันติชัย จงเกียรติขจน ผู้จัดการ ฟาร์มเลี้ยงปลานิลสายน้ำไหล ณ บ้านบ่อน้ำร้อน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ประกาศ

PDFพิมพ์อีเมล

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

สิ่งที่ทุกคนกำลังรอคอย แบบเสื้อสุดปัง เหรียญรางวัลสุดเก๋ มาพร้อมกับถ้วยรางวัลแบบเท่ๆ ไม่เหมือนใครมาสมัครกันได้เลยจ้าาาแอบกระซิบว่า
สมัคร 100 คนแรก รับไปเลยของรางวัลพิเศษจาก Bticec RUN
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
กดสมัครได้ที่ : https://forms.gle/UPsXW86ddnAq9744A

 

 

::: รอบรั้ววิทยาลัยการอาชีพเบตง :::

ข่าวทั่วไปประจำวันนี้

  หลังจากคดี "แอม ไซยาไนด์" เกิดเหตุสะเทือนขวัญจาก "ไซยาไนด์" ขึ้นในประเทศไทยอีกครั้ง เมื่อพบชาวต่างชาติ 6 ศพ เสียชีวิตภายในโรงแรมหรูย่านราชประสงค์
Read more...
  เก่งมาก "น้องเป่าเปา" โชว์สตรีทแดนซ์ "กุ๊บกิ๊บ" โพสต์คลิปลูกสาวเต้นกลางเมียงดง เกาหลีใต้
Read more...
  หนุ่มถามเป็นไรไหม ลืมลอกพลาสติกห่อ "ปูอัด" ก่อนใส่ลงหม้อชาบู ล่าสุดได้คำตอบแล้ว!
Read more...
  สถิติหวยลาวย้อนหลัง หวยลาววันนี้ หวยลาวออกอะไร ตรวจหวยลาวพัฒนาย้อนหลัง
Read more...
  เห็นหน้า "ลูกคนกลาง" แล้วไม่ไว้ใจเมีย ผัวดื้อตรวจ DNA สุดท้ายผลยืนยันเป็นลูกแท้ๆ แต่ต้องสูญเสียทั้งครอบครัว
Read more...
  หนุ่มอายุ 30 ป่วยโรคไต ร่างกายบวมทั้งตัว พบดื่ม "ของบำรุง" แบบที่หลายคนเชื่อว่าดี มีประโยชน์
Read more...
  ครอบครัวของ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เปิดภาพน่ารัก พ่อนิพนธ์-แม่วิไลวรรณ แจกความสดใสความหวาน คู่รักวัยรุ่นยังต้องหลีกทาง
Read more...

ภาษาอาเซียน

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทักทาย ภาษาอาเซียน: บรูไน คำศัพท์ สวัสดี ซาลามัด ดาตัง ขอ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน อาหาร อาหาร คำศัพท์ น้ำ แอร์ (air) น้ำชา เท (teh)... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน นับเลข นับเลข คำศัพท์ หนึ่ง ซาตู (satu) สอง ดัว (d... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง คำศัพท์ ราคาเท่าไร เบราปา บันยัค (berapa banyak) ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน สกุลเงิน สกุลเงิน สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน   อักษรย่อ :BND   ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน เดินทาง เดินทาง คำศัพท์ โรงแรม โฮเทล (hotel) โรงภาพยนต์ ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทั่วไป ทั่วไป คำศัพท์ ห้องน้ำ แทนดัส (tandas) โทรศัพท์ ... Read more

แนะนำผู้บริหารระดับสูง

นายยศพล เวณุโกเศศ
(เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

คณะผู้บริหาร อื่น ๆ คลิก

คณะกรรมการอาชีวศึกษา คลิก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงนายธนะรัชต์  จุลรัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

link


RMS 2016

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเบตง

[09 พ.ค.67]คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน1/2567
[04 ต.ค.66]คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2/2566

[01 พ.ค.66] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2566

[10 พ.ค.65] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2565

[19 พ.ค.64] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2564

[09 มิ.ย.63] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2563
[11 พ.ย.62] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2562
[17 พ.ค.62] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2562
[19 มิ.ย.61] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2561
[25 พ.ค.60] คำสั่งแต่งแตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2560
[23 พ.ค.59] คำสั่งแต่งแตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2559
[2 พ.ย. 58] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2558
[13 มิ.ย. 57] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2557
[16 ส.ค. 56] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2556 
[23 ก.ค. 55] คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2555 
[23 พ.ค.54] คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2554

การเพยแพร่งบทดลองประจำเดือนปีงบประมาณ 2561-2562

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองประจำเดีอนมีนาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดีอนสิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562

แผนกวิชาที่เปิดสอน


กำลังออนไลน์

เรามี 58 บุคคลทั่วไป ออนไลน์สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้94
mod_vvisit_counterเมื่อวาน119
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้714
mod_vvisit_counterสัปดาห์ผ่านมา1164
mod_vvisit_counterเดือนนี้2704
mod_vvisit_counterเดือนผ่านมา5407
mod_vvisit_counterทั้งหมด438393

Online (20 minutes ago): 6
Your IP: 3.236.112.70
,
Today: ก.ค. 19, 2024