JV Green Color JV Gray Color JV Red Color
FacebookTwitterBloggerYoutubeGoogleMyspaceYahooWordpressFriendsterPicasa

นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการได้นำคณะ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเข้าร่ามพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560

วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการได้นำคณะ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และครู นักเรียน ประเทศมาเลเซีย ที่นับถือศาสนาพุทธ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ที่9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ ประธานในพิธีปิดโครงการส่งเสริมให้ SMEs ทำบัญชีชุดเดียว "พัฒนาและเพิ่มทักษะด้านการบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจ SMEs ระหว่างวันที่ 17 -18 กรกฎาคม 2560

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ ประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาการบัญชี ระดับชั้นปวช.2 ,ปวส.2 ผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครงการส่งเสริมให้ SMEs ทำบัญชีชุดเดียว
"พัฒนาและเพิ่มทักษะด้านการบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจ SMEs ระหว่างวันที่ 17 -18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 5201
อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดโครงการโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการวิทยาลัย ต้อนรับ Mr Nasree Bin Jusoh มาพบปะ นิเทศครู และนักเรียน ตามโครงการแลกเปลี่ยน ครู นักเรียน ไทย-มาเลเซีย ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายจตุรงค์ พรหมสุข ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการและคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับ Mr Nasree Bin Jusoh ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ Alor Serter Vocational College มาพบปะ นิเทศครู และนักเรียน ตามโครงการแลกเปลี่ยน ครู นักเรียน ไทย-มาเลเซีย ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเล็ก วิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ลานจอดรถบ่อน้ำร้อน บ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประธานในพิธีครั้งนี้ นายดำรงค์ ดีสกุล นายอำเภอเบตง

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพเบตง นำโดย นายสุรินทร์ คงยังผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษา 
เข้าร่วม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ลานจอดรถบ่อน้ำร้อน บ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ประธานในพิธีครั้งนี้ นายดำรงค์ ดีสกุล นายอำเภอเบตง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทั้ง ภาครัฐและเอกชน

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ให้การต้อนรับคณะโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา ไทย-มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 17-31 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง อ.เบตง จ.ยะลา

วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ให้การต้อนรับคณะโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา ไทย-มาเลเซีย
นำโดย นายจตุรงค์ พรหมสุข ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
ระหว่างวันที่ 17-31 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง อ.เบตง จ.ยะลา

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
ถัดไป
 • นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการได้นำคณะ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเข้าร่ามพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560

  นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการได้นำคณะ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเข้าร่ามพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560

 • นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ ประธานในพิธีปิดโครงการส่งเสริมให้ SMEs ทำบัญชีชุดเดียว

  นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ ประธานในพิธีปิดโครงการส่งเสริมให้ SMEs ทำบัญชีชุดเดียว "พัฒนาและเพิ่มทักษะด้านการบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจ SMEs ระหว่างวันที่ 17 -18 กรกฎาคม 2560

 • นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการวิทยาลัย ต้อนรับ Mr Nasree Bin Jusoh มาพบปะ นิเทศครู และนักเรียน ตามโครงการแลกเปลี่ยน ครู นักเรียน ไทย-มาเลเซีย ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

  นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการวิทยาลัย ต้อนรับ Mr Nasree Bin Jusoh มาพบปะ นิเทศครู และนักเรียน ตามโครงการแลกเปลี่ยน ครู นักเรียน ไทย-มาเลเซีย ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

 • นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ลานจอดรถบ่อน้ำร้อน บ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประธานในพิธีครั้งนี้ นายดำรงค์ ดีสกุล นายอำเภอเบตง

  นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ลานจอดรถบ่อน้ำร้อน บ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประธานในพิธีครั้งนี้ นายดำรงค์ ดีสกุล นายอำเภอเบตง

 • วิทยาลัยการอาชีพเบตง ให้การต้อนรับคณะโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา ไทย-มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 17-31 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง อ.เบตง จ.ยะลา

  วิทยาลัยการอาชีพเบตง ให้การต้อนรับคณะโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา ไทย-มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 17-31 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง อ.เบตง จ.ยะลา

::: รอบรั้ววิทยาลัยการอาชีพเบตง :::

ข่าวทั่วไป

  ท็อป ดารณีนุช น้ำตาร่วง โพสต์อินสตาแกรมอาลัย นังเห็บ หมาจรวาสนาน้อยของแม่
Read more...
Read more...
  ชาวบ้านในมณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน พบ “แพนด้ายักษ์ใต้น้ำ” แมงกะพรุนน้ำจืดพันธุ์หายาก อายุเก่าแก่กว่าไดโนเสาร์ โดยบังเอิญ ขณะว่ายน้ำอยู่ในบ่อน้ำธรรมชาติ
Read more...

ภาษาอาเซียน

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทักทาย ภาษาอาเซียน: บรูไน คำศัพท์ สวัสดี ซาลามัด ดาตัง ขอ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน อาหาร อาหาร คำศัพท์ น้ำ แอร์ (air) น้ำชา เท (teh)... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน นับเลข นับเลข คำศัพท์ หนึ่ง ซาตู (satu) สอง ดัว (d... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง คำศัพท์ ราคาเท่าไร เบราปา บันยัค (berapa banyak) ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน สกุลเงิน สกุลเงิน สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน   อักษรย่อ :BND   ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน เดินทาง เดินทาง คำศัพท์ โรงแรม โฮเทล (hotel) โรงภาพยนต์ ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทั่วไป ทั่วไป คำศัพท์ ห้องน้ำ แทนดัส (tandas) โทรศัพท์ ... Read more

แนะนำผู้บริหารระดับสูง

   

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์
(เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

คณะผู้บริหาร อื่น ๆ คลิก

คณะกรรมการอาชีวศึกษา คลิก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงนายสุรินทร์  คงยัง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

ประกาศ

link

 
 

รับสมัครงาน

RMS 2007


แผนกวิชาที่เปิดสอน


กำลังออนไลน์

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้47
mod_vvisit_counterเมื่อวาน54
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้223
mod_vvisit_counterสัปดาห์ผ่านมา357
mod_vvisit_counterเดือนนี้1353
mod_vvisit_counterเดือนผ่านมา1465
mod_vvisit_counterทั้งหมด187074

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 54.161.96.239
,
Today: ก.ค. 27, 2017