JV Green Color JV Gray Color JV Red Color
FacebookTwitterBloggerYoutubeGoogleMyspaceYahooWordpressFriendsterPicasa

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 28 ตุลาคม 2562

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง
วันนี้ประกอบด้วย
1.ร้านกือโป๊ะสามรส  2.ร้านนมเหนียว&ปังปิ้ง  3.ร้านไข่ครก

    

    

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมประกวดร้องเพลง SINGING CONTEST STOP THE WAR ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 30 ตุลาคม 2562

ชมรมนักวิชาชีพแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลง SINGING CONTEST STOP THE WAR
ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง

    

    

    

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิคดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 ตุลาคม 2562

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิคดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เป็นประธานในที่ประชุม
ณ ห้องอัยเยอร์เวง อาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพเบตง

    

    

อ่านเพิ่มเติม...

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 28 ตุลาคม 2562

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ แหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยการอาชีพเบตง

    

    

    

อ่านเพิ่มเติม...

นายพสันต์ จันทร์สว่าง ครูช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพเบตง ออกนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกอาชีพ ระดับชั้น ปวส.1 ทวิภาคี แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ วันที่ 24 ตุลาคม 2562

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายพสันต์ จันทร์สว่าง ครูช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพเบตง ออกนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกอาชีพ ระดับชั้น ปวส.1 ทวิภาคี
แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ณ /บริษัทพิธานพาณิชย์ (Toyota) /อู่ภักดีเซอร์วิส /หจก.มาร์มอเตอร์คาร์
/อู่บ่าวการช่าง /.อู่ กอ.ไดนาโม ในสถานประกอบการ อำเภอเบตง จ.ยะลา

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
ถัดไป
 • ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 28 ตุลาคม 2562

  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 28 ตุลาคม 2562

 • กิจกรรมประกวดร้องเพลง SINGING CONTEST STOP THE WAR ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 30 ตุลาคม 2562

  กิจกรรมประกวดร้องเพลง SINGING CONTEST STOP THE WAR ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 30 ตุลาคม 2562

 • การประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิคดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 ตุลาคม 2562

  การประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิคดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 ตุลาคม 2562

 • นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 28 ตุลาคม 2562

  นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 28 ตุลาคม 2562

 • นายพสันต์ จันทร์สว่าง ครูช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพเบตง ออกนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกอาชีพ ระดับชั้น ปวส.1 ทวิภาคี แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ วันที่ 24 ตุลาคม 2562

  นายพสันต์ จันทร์สว่าง ครูช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพเบตง ออกนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกอาชีพ ระดับชั้น ปวส.1 ทวิภาคี แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ วันที่ 24 ตุลาคม 2562

ประกาศ

PDFพิมพ์อีเมล

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 

ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชุดทดลองระบบโมโทรนิกส์เทอร์โบแบบแผง)
แบบฟอร์คุณลักษณะสิ้งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2561-2562
ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ ปวช. และ ปวส.  2/2560
ตัวอย่าง อวท.17

รายงานขอซื้อขอจ้าง 2561 

ใบปะหน้าขออนุมัติแบบบันทึกผลการเรียน 1/2560

แบบฟอร์มประเมินตนเองและประเมินรายแผนกวิชา

แบบฟอร์ม สผ.2560 download

แบบฟอร์มแผนการเรียนฉบับย่อ

โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อน Folder

 

::: รอบรั้ววิทยาลัยการอาชีพเบตง :::

ข่าวทั่วไป

  ทิเบตเผย พบผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อ "ไวรัสโคโรนา" รายแรก เผยนั่งรถไฟมาจากอู่ฮั่น ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค.
Read more...
  เมืองแปดริ้วผวา ลือสนั่นโซเชียล ผู้ป่วยไข้หวัดโคโรนา โผล่เข้ามารักษาใน รพ.แปดริ้ว ทางโรงพยาบาลยังไม่ยืนยันความชัดเจน ระบุเป็นเพียงผู้ป่วยที่เข้าข่ายต้องสงสัยที่มีการเฝ้าระวัง เป็นไปตามมาตรการความพร้อมที่เตรียมไว้รองรับเท่านั้น
Read more...
  จับอดีต ผจก.ร้านมือถือ ใช้รูปโปรไฟล์สาวสวยชวนเหยื่อเซ็กซ์โฟน อัดคลิปแบล็คเมล์  รีดทรัพย์ มีหนุ่มหลงเป็นเหยื่อถูกอัดคลิปกว่า70ราย
Read more...

ภาษาอาเซียน

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทักทาย ภาษาอาเซียน: บรูไน คำศัพท์ สวัสดี ซาลามัด ดาตัง ขอ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน อาหาร อาหาร คำศัพท์ น้ำ แอร์ (air) น้ำชา เท (teh)... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน นับเลข นับเลข คำศัพท์ หนึ่ง ซาตู (satu) สอง ดัว (d... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง คำศัพท์ ราคาเท่าไร เบราปา บันยัค (berapa banyak) ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน สกุลเงิน สกุลเงิน สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน   อักษรย่อ :BND   ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน เดินทาง เดินทาง คำศัพท์ โรงแรม โฮเทล (hotel) โรงภาพยนต์ ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทั่วไป ทั่วไป คำศัพท์ ห้องน้ำ แทนดัส (tandas) โทรศัพท์ ... Read more

แนะนำผู้บริหารระดับสูง

นายณรงค์ แผ้วพลสง
(เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

คณะผู้บริหาร อื่น ๆ คลิก

คณะกรรมการอาชีวศึกษา คลิก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงนายวิทยา  ตั่นยืนยง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

ข่าวประชาสัมพันธ์

RMS 2016

link


การเพยแพร่งบทดลองประจำเดือนปีงบประมาณ 2561-2562

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองประจำเดีอนมีนาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดีอนสิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562

แผนกวิชาที่เปิดสอน


กำลังออนไลน์

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้74
mod_vvisit_counterเมื่อวาน54
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้232
mod_vvisit_counterสัปดาห์ผ่านมา377
mod_vvisit_counterเดือนนี้1481
mod_vvisit_counterเดือนผ่านมา1952
mod_vvisit_counterทั้งหมด243084

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 18.232.51.247
,
Today: ม.ค. 29, 2020