JV Green Color JV Gray Color JV Red Color
FacebookTwitterBloggerYoutubeGoogleMyspaceYahooWordpressFriendsterPicasa

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมเป็นเกียรติการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และเยี่ยมชม พร้อมให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา และวิทยาลัยเทคนิคยะลา จังหวัดยะลา

    

     

     

     

     

     

     

     

     

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะกรรมการเข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะกรรมการเข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ ร่วมเป็นประธานในประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยมีคณะครู และนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่อยวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมประชุมฯ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุรินทร์ คงยัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ให้ตูน บอดี้สแลม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายสุรินทร์ คงยัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมบริจาคเงินจำนวน 5,620 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ให้ตูน บอดี้สแลม จากสุดเขตแดนใต้ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ถึงเหนือสุดแดนสยาม อำเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย รวมระยะทาง 2,191 กิโลเมตร เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ 11 โรงพยาบาลที่ยังขาดแคลน

อ่านเพิ่มเติม...

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธาธิวาส (พระอารามหลวง) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธาธิวาส (พระอารามหลวง) อำเภอเบตง จังหวัดยะลาวันนี้ 3 พฤศจิกายน 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายวรเชษฐ พรหมโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
ถัดไป
 • การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

  การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

 • นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะกรรมการเข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

  นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะกรรมการเข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

 • ประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

  ประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

 • นายสุรินทร์ คงยัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ให้ตูน บอดี้สแลม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560

  นายสุรินทร์ คงยัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ให้ตูน บอดี้สแลม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560

 • ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธาธิวาส (พระอารามหลวง) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

  ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธาธิวาส (พระอารามหลวง) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ประกาศ

PDFพิมพ์อีเมล

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสารงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
)

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ ปวช. และ ปวส.  2/2560

เกณฑ์การแข่งขัน ทักษะ สิงประดิษฐ์ 2560

ตัวอย่าง อวท.17

รายงานขอซื้อขอจ้าง 2561 

ใบปะหน้าขออนุมัติแบบบันทึกผลการเรียน 1/2560

วผ.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

แบบฟอร์มประเมินตนเองและประเมินรายแผนกวิชา 2559 

วผ.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560

แบบฟอร์ม สผ.2560 download

download เอกสารประกอบการปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาขนาดเล็ก 59

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

แบบฟอร์มแผนการเรียนฉบับย่อ

ระเบียบการคลัง งบประมาณและการควบคุมภายใน 

พรบ. ระเบียบการคลัง งบประมาณและการควบคุมภายใน

กำหนดการเก็บค่าบำรุงการศึกษา

โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อน Folder

 

::: รอบรั้ววิทยาลัยการอาชีพเบตง :::

ข่าวทั่วไป

  สาเหตุการเสียชีวิตของ นายภัคพงค์ ตัญกาญจน์ หรือ น้องเมย เกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน หรือ ข้อกังขาถูกซ่อมจนร่างกายรับไม่ไหว ?
Read more...
Read more...
Read more...

ภาษาอาเซียน

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทักทาย ภาษาอาเซียน: บรูไน คำศัพท์ สวัสดี ซาลามัด ดาตัง ขอ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน อาหาร อาหาร คำศัพท์ น้ำ แอร์ (air) น้ำชา เท (teh)... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน นับเลข นับเลข คำศัพท์ หนึ่ง ซาตู (satu) สอง ดัว (d... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง คำศัพท์ ราคาเท่าไร เบราปา บันยัค (berapa banyak) ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน สกุลเงิน สกุลเงิน สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน   อักษรย่อ :BND   ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน เดินทาง เดินทาง คำศัพท์ โรงแรม โฮเทล (hotel) โรงภาพยนต์ ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทั่วไป ทั่วไป คำศัพท์ ห้องน้ำ แทนดัส (tandas) โทรศัพท์ ... Read more

แนะนำผู้บริหารระดับสูง

   

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์
(เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

คณะผู้บริหาร อื่น ๆ คลิก

คณะกรรมการอาชีวศึกษา คลิก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงนายสุรินทร์  คงยัง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

ประกาศ

link

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น

 
 

รับสมัครงาน

RMS 2007


แผนกวิชาที่เปิดสอน


กำลังออนไลน์

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้18
mod_vvisit_counterเมื่อวาน94
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้474
mod_vvisit_counterสัปดาห์ผ่านมา548
mod_vvisit_counterเดือนนี้1746
mod_vvisit_counterเดือนผ่านมา1646
mod_vvisit_counterทั้งหมด193493

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 54.166.188.64
,
Today: พ.ย. 24, 2017