JV Green Color JV Gray Color JV Red Color
FacebookTwitterBloggerYoutubeGoogleMyspaceYahooWordpressFriendsterPicasa

ร่วมต้อนรับศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ  พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง 
ร่วมต้อนรับศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรมเบตงไฮแลนด์ วิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2560 นำโดย นายประดับ ชัยพานิชย์ โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ที่2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2560 นำโดย นายประดับ ชัยพานิชย์ ผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา 
แกนนำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
เข้าศึกษาดูงาน กลุ่มเลี้ยงปลาสายน้ำไหลและการเกษตรอย่างพอเพียงหลากหลายประเภท
ณ หมู่ที่2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

12 สิงหาวันแม่แห่งชาติ 2560

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85พรรษา วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 โดยมีนายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง ประธานในพิธี ณ บริเวณหอนาฬิกาเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา

 

นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน อำเภอเบจง จังหวัดยะลา

 

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา (ศาสนาอิสลาม) วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมลงนามถวายพระพรและสวดดุอาขอพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ มัสยิดกลางเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา

 

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นายวุฒิชัย รัตน์น้อย
รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเดินขบวนเฉลิมพระเกียรติ
และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 
ณ บริเวณหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิยาลัยการอาชีพเบตง แสดงความยินดีและเลี้ยงส่งครูผู้ช่วยคนใหม่ ครูรุจิรา บาเหาะ วันที่ 11 สิงหาคม 2560

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเบตง แสดงความยินดีและเลี้ยงส่งครูผู้ช่วยคนใหม่ ครูรุจิรา บาเหาะ
ณ อาคารปฎบัติการโรงแรมเบตงไฮแลนด์ วิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมแห่ผ้าขึ้นห่มพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ประจำปี 2560 ณ วัดพุทธธิวาส วันที่ 11 สิงหาคม 2560

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมแห่ผ้าขึ้นห่มพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ประจำปี 2560
ณ วัดพุทธธิวาส พระอารามหลวง อ.เบตง จ.ยะลา

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
ถัดไป
 • ร่วมต้อนรับศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

  ร่วมต้อนรับศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

 • ในวันที่ 13 สิงหาคม 2560 นำโดย นายประดับ ชัยพานิชย์ โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ที่2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

  ในวันที่ 13 สิงหาคม 2560 นำโดย นายประดับ ชัยพานิชย์ โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ที่2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 • 12 สิงหาวันแม่แห่งชาติ 2560

  12 สิงหาวันแม่แห่งชาติ 2560

 • นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิยาลัยการอาชีพเบตง แสดงความยินดีและเลี้ยงส่งครูผู้ช่วยคนใหม่ ครูรุจิรา บาเหาะ วันที่ 11 สิงหาคม 2560

  นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิยาลัยการอาชีพเบตง แสดงความยินดีและเลี้ยงส่งครูผู้ช่วยคนใหม่ ครูรุจิรา บาเหาะ วันที่ 11 สิงหาคม 2560

 • นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมแห่ผ้าขึ้นห่มพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ประจำปี 2560 ณ วัดพุทธธิวาส วันที่ 11 สิงหาคม 2560

  นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมแห่ผ้าขึ้นห่มพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ประจำปี 2560 ณ วัดพุทธธิวาส วันที่ 11 สิงหาคม 2560

::: รอบรั้ววิทยาลัยการอาชีพเบตง :::

ข่าวทั่วไป

  จากกรณีมีกระแสข่าวแม่ชีเจ้าของบ้านโบราณอายุ 150 ปี จะขายบ้านให้นายทุนที่มาติดต่อขอซื้อในราคา 300 ล้านบาทนั้น แม่ชียืนยันยังไม่ขาย แต่ถ้าใครมาขอซื้อในราคานี้ ก็พร้อมขาย และนำเงินมาบำรุงศาสนา
Read more...
  เด็กสาวอายุเพียง 13 ปี วิ่งหนีตัวสั่นอ้างถูกหลอกมาขายร้านคาราโอเกะ เคราะห์ดีเจอลุงแท็กซี่ใจดีช่วยเหลือ
Read more...
  สายการบินเคแอลเอ็ม รอยัล ดัชต์ แอร์ไลนส์ ของเนเธอร์แลนด์ แถลงแสดงความเสียใจที่ชิ้นส่วนปีกเครื่องบินตกใส่รถยนต์คันหนึ่งในเมืองโอซะกะ ประเทศญี่ปุ่น
Read more...

ภาษาอาเซียน

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทักทาย ภาษาอาเซียน: บรูไน คำศัพท์ สวัสดี ซาลามัด ดาตัง ขอ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน อาหาร อาหาร คำศัพท์ น้ำ แอร์ (air) น้ำชา เท (teh)... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน นับเลข นับเลข คำศัพท์ หนึ่ง ซาตู (satu) สอง ดัว (d... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง คำศัพท์ ราคาเท่าไร เบราปา บันยัค (berapa banyak) ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน สกุลเงิน สกุลเงิน สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน   อักษรย่อ :BND   ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน เดินทาง เดินทาง คำศัพท์ โรงแรม โฮเทล (hotel) โรงภาพยนต์ ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทั่วไป ทั่วไป คำศัพท์ ห้องน้ำ แทนดัส (tandas) โทรศัพท์ ... Read more

แนะนำผู้บริหารระดับสูง

   

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์
(เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

คณะผู้บริหาร อื่น ๆ คลิก

คณะกรรมการอาชีวศึกษา คลิก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงนายสุรินทร์  คงยัง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

ประกาศ

link

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น

 
 

รับสมัครงาน

RMS 2007


แผนกวิชาที่เปิดสอน


กำลังออนไลน์

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้23
mod_vvisit_counterเมื่อวาน33
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้56
mod_vvisit_counterสัปดาห์ผ่านมา317
mod_vvisit_counterเดือนนี้1151
mod_vvisit_counterเดือนผ่านมา1381
mod_vvisit_counterทั้งหมด189738

Online (20 minutes ago): 5
Your IP: 54.225.3.207
,
Today: ก.ย. 25, 2017