JV Green Color JV Gray Color JV Red Color
FacebookTwitterBloggerYoutubeGoogleMyspaceYahooWordpressFriendsterPicasa

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้นฐานสมถรรนะ วิชางานติดตั้งโซล่าเซลล์ Education to Employment : Vocational Boot Camp ระหว่างวันที่ 15 - 31 มีนาคม 2560

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมถรรนะ วิชางานติดตั้งโซล่าเซลล์
Education to Employment : Vocational Boot Camp ระหว่างวันที่ 15 - 31 มีนาคม 2560 
ประธาน ในพิธี นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ดำเนินการฝึกอบรมโดย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบประกาศ วันที่ 10 มีนาคม 2560

เนื่องใน วัน ศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559
ประธานในพิธี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร ตำแหน่งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ พร้อมด้วย
นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยกาญจนาภิเษกปัตตานี
และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายคุณวุฒิ มงคลประจักษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเบตง พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ เอกชน
เจ้าของสถานประกอบการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง ผู้ปกครอง ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีอันเป็นมงคลนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2560

ใน วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559
ประธานในพิธี นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ ได้นำคณะผู้บริหาร ครู ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ารับฟังการประชุมทางไกล (Video Conference)รับนโยบาย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ ได้นำคณะผู้บริหาร ครู ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้ารับฟังการประชุมทางไกล 
(Video Conference)  รับนโยบาย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ณ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5201 วิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปฐมนิเทศปรับพื้นฐาน นักศึกษาฝึกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำภาคฤดูร้อน 2559

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศปรับพื้นฐาน
นักศึกษาฝึกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำภาคฤดูร้อน 2559 พร้อมวิทยากรจาสถานประกอบการและครูที่ปรึกษา

ณ โรงแรมเบตงไฮทแลนด์

ดำเนินงานโดย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
ถัดไป
 • พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้นฐานสมถรรนะ วิชางานติดตั้งโซล่าเซลล์ Education to Employment : Vocational Boot Camp ระหว่างวันที่ 15 - 31 มีนาคม 2560

  พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้นฐานสมถรรนะ วิชางานติดตั้งโซล่าเซลล์ Education to Employment : Vocational Boot Camp ระหว่างวันที่ 15 - 31 มีนาคม 2560

 • พิธีมอบประกาศ วันที่ 10 มีนาคม 2560

  พิธีมอบประกาศ วันที่ 10 มีนาคม 2560

 • โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2560

  โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2560

 • นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ ได้นำคณะผู้บริหาร ครู ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ารับฟังการประชุมทางไกล (Video Conference)รับนโยบาย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

  นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ ได้นำคณะผู้บริหาร ครู ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ารับฟังการประชุมทางไกล (Video Conference)รับนโยบาย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 • โครงการปฐมนิเทศปรับพื้นฐาน นักศึกษาฝึกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำภาคฤดูร้อน 2559

  โครงการปฐมนิเทศปรับพื้นฐาน นักศึกษาฝึกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำภาคฤดูร้อน 2559

::: รอบรั้ววิทยาลัยการอาชีพเบตง :::

ข่าวทั่วไป

  จีนเปิดให้เข้าชม “เซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์” (Shanghai Tower) ตึกสูงที่สุดในจีน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก
Read more...
  นายกรัฐมนตรี ขอทุกฝ่ายช่วยแก้ปัญหาประเทศ ห่วงคนไทยไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ยกกระทรวงวิทยาศาสตร์มีความสำคัญกับโลกในอนาคต
Read more...
  แม่น้องไทเกอร์ เปิดเผยถึงประเด็นดร่ามาที่เป็นกระแสในโลกออนไลน์ขณะนี้ใน "รายการเป็นเรื่องเป็นข่าว" ว่า เกิดจากคนอิจฉา และมีจุดเริ่มต้นเรื่องเก็บค่าเทอม
Read more...

ภาษาอาเซียน

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทักทาย ภาษาอาเซียน: บรูไน คำศัพท์ สวัสดี ซาลามัด ดาตัง ขอ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน อาหาร อาหาร คำศัพท์ น้ำ แอร์ (air) น้ำชา เท (teh)... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน นับเลข นับเลข คำศัพท์ หนึ่ง ซาตู (satu) สอง ดัว (d... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง คำศัพท์ ราคาเท่าไร เบราปา บันยัค (berapa banyak) ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน สกุลเงิน สกุลเงิน สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน   อักษรย่อ :BND   ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน เดินทาง เดินทาง คำศัพท์ โรงแรม โฮเทล (hotel) โรงภาพยนต์ ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทั่วไป ทั่วไป คำศัพท์ ห้องน้ำ แทนดัส (tandas) โทรศัพท์ ... Read more

แนะนำผู้บริหารระดับสูง

   

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์
(เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

คณะผู้บริหาร อื่น ๆ คลิก

คณะกรรมการอาชีวศึกษา คลิก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง


นายสุรินทร์  คงยัง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

ประกาศ

link

 
 

รับสมัครงาน

RMS 2007


แผนกวิชาที่เปิดสอน


กำลังออนไลน์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้19
mod_vvisit_counterเมื่อวาน32
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้170
mod_vvisit_counterสัปดาห์ผ่านมา220
mod_vvisit_counterเดือนนี้907
mod_vvisit_counterเดือนผ่านมา1728
mod_vvisit_counterทั้งหมด182561

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 54.224.21.195
,
Today: เม.ย. 27, 2017