JV Green Color JV Gray Color JV Red Color
FacebookTwitterBloggerYoutubeGoogleMyspaceYahooWordpressFriendsterPicasa

นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.) ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 วันที่ 12 เมษายน 2561

วันที่ 12 เมษายน 2561 นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.) ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ให้การต้อนรับ|
ณ บริเวณจุดตรวจ กม.2 เทศบาลเมืองเบตง (ศอ.ร.) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาเบตง ดำเนินการออกหน่วยอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ในวันที่ 11 เมษายน 2561

ในวันที่ 11 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาเบตง ดำเนินการออกหน่วยอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ บริการประชาชนด้านแนะนำเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว และบริการน้ำดื่ม ตลอดจนให้บริการข้อมูลในการเดินทางและลดอุบัติภัยทางจราจรตามเส้นทาง ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2561 -17 เมษายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ บริเวณจุดตรวจ กม.2 เทศบาลเมืองเบตง (ศอ.ร.) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา การรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา09.00-12.00 น. นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา การรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 โดยมีแผนกวิชา ให้การต้อนรับและรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าเยี่ยมให้กำลังใจลูกเสือค่ายย่อยที่ 1 จังหวัดยะลา ในงานชุมชนลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 4 เมษายน 2561

ในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าเยี่ยมให้กำลังใจลูกเสือค่ายย่อยที่ 1 จังหวัดยะลา ในงานชุมชนลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดปัตตานี โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 พร้อมด้วย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนและ อบรมในหัวข้อ ระบบกิจกรรมความดี ของนักเรียน นักศึกษา ให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนและ อบรมในหัวข้อ ระบบกิจกรรมความดี ของนักเรียน นักศึกษา ให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง โดยมีวิทยากรภายในที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
ถัดไป
 • นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.) ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 วันที่ 12 เมษายน 2561

  นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.) ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 วันที่ 12 เมษายน 2561

 • วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาเบตง ดำเนินการออกหน่วยอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ในวันที่ 11 เมษายน 2561

  วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาเบตง ดำเนินการออกหน่วยอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ในวันที่ 11 เมษายน 2561

 • นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา การรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง

  นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา การรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง

 • นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าเยี่ยมให้กำลังใจลูกเสือค่ายย่อยที่ 1 จังหวัดยะลา ในงานชุมชนลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 4 เมษายน 2561

  นายสุรินทร์ คงยัง ผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าเยี่ยมให้กำลังใจลูกเสือค่ายย่อยที่ 1 จังหวัดยะลา ในงานชุมชนลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 4 เมษายน 2561

 • อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนและ อบรมในหัวข้อ ระบบกิจกรรมความดี ของนักเรียน นักศึกษา ให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ

  อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนและ อบรมในหัวข้อ ระบบกิจกรรมความดี ของนักเรียน นักศึกษา ให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ

::: รอบรั้ววิทยาลัยการอาชีพเบตง :::

ข่าวทั่วไป

Read more...
  คืบหน้าบุกทลายปาร์ตี้เซ็กส์สวิงกิ้ง โรงแรมดังเมืองพัทยา ผกก.ระบุโรงแรมแห่งนี้มีคนจีนเป็นเจ้าของ แอบเปิดบริการเกือบ 5 ปี โทษปรับสูงกว่า 18 ล้านบาท
Read more...
  ภาพวงจรปิดนาทีโจรกระจอก เดินเข้ามาชิงโทรศัพท์ไปจากเด็ก 4 ขวบ ลูกเจ้าของบ้านไปจากมือ ก่อนวิ่งหนีไป แจ้งความแต่ตำรวจไม่สนใจ
Read more...

ภาษาอาเซียน

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทักทาย ภาษาอาเซียน: บรูไน คำศัพท์ สวัสดี ซาลามัด ดาตัง ขอ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน อาหาร อาหาร คำศัพท์ น้ำ แอร์ (air) น้ำชา เท (teh)... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน นับเลข นับเลข คำศัพท์ หนึ่ง ซาตู (satu) สอง ดัว (d... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง คำศัพท์ ราคาเท่าไร เบราปา บันยัค (berapa banyak) ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน สกุลเงิน สกุลเงิน สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน   อักษรย่อ :BND   ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน เดินทาง เดินทาง คำศัพท์ โรงแรม โฮเทล (hotel) โรงภาพยนต์ ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทั่วไป ทั่วไป คำศัพท์ ห้องน้ำ แทนดัส (tandas) โทรศัพท์ ... Read more

แนะนำผู้บริหารระดับสูง

   

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์
(เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

คณะผู้บริหาร อื่น ๆ คลิก

คณะกรรมการอาชีวศึกษา คลิก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงนายสุรินทร์  คงยัง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

ประกาศ

link

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น

 
 

 

RMS 2007


แผนกวิชาที่เปิดสอน


กำลังออนไลน์

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้23
mod_vvisit_counterเมื่อวาน25
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้23
mod_vvisit_counterสัปดาห์ผ่านมา266
mod_vvisit_counterเดือนนี้887
mod_vvisit_counterเดือนผ่านมา1792
mod_vvisit_counterทั้งหมด202145

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 54.80.87.250
,
Today: เม.ย. 22, 2018