JV Green Color JV Gray Color JV Red Color
FacebookTwitterBloggerYoutubeGoogleMyspaceYahooWordpressFriendsterPicasa

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.เจนวิทย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.เจนวิทย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าเยี่ยมคารวะนายอิสมัน อิสสะมะแอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายอิสมัน อิสสะมะแอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 

อ่านเพิ่มเติม...

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เยี่ยมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ศูนย์ฝึกวิชาชีพอำเภอธารโต วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายสราวุฒิ คงสุข หัวหน้างานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเบตง เยี่ยมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ศูนย์ฝึกวิชาชีพอำเภอธารโต จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนสะพานเขื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา โดยใช้การประชุมทางใกลผ่านระบบห้องเรียนอัจฉริยะ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเบตง คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนสะพานเขื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา โดยใช้การประชุมทางใกลผ่านระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 77 จังหวัด
ณ ห้องประชุม conference อาคารปฎิบัติการโรงแรม

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมเดินขบวนพร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง 

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
ถัดไป
 • นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.เจนวิทย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

  นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.เจนวิทย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

 • นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าเยี่ยมคารวะนายอิสมัน อิสสะมะแอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

  นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าเยี่ยมคารวะนายอิสมัน อิสสะมะแอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

 • นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เยี่ยมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ศูนย์ฝึกวิชาชีพอำเภอธารโต วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

  นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เยี่ยมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ศูนย์ฝึกวิชาชีพอำเภอธารโต วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

 • ผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนสะพานเขื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา โดยใช้การประชุมทางใกลผ่านระบบห้องเรียนอัจฉริยะ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

  ผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนสะพานเขื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา โดยใช้การประชุมทางใกลผ่านระบบห้องเรียนอัจฉริยะ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

 • วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2562

  วิทยาลัยการอาชีพเบตง จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2562

ประกาศ

PDFพิมพ์อีเมล

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดจ้างตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชุดทดลองระบบโมโทรนิกส์เทอร์โบแบบแผง)
แบบฟอร์คุณลักษณะสิ้งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2561-2562
ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ ปวช. และ ปวส.  2/2560
เกณฑ์การแข่งขัน ทักษะ สิงประดิษฐ์ 2560

ตัวอย่าง อวท.17

รายงานขอซื้อขอจ้าง 2561 

ใบปะหน้าขออนุมัติแบบบันทึกผลการเรียน 1/2560

แบบฟอร์มประเมินตนเองและประเมินรายแผนกวิชา

แบบฟอร์ม สผ.2560 download

แบบฟอร์มแผนการเรียนฉบับย่อ

โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อน Folder

 

::: รอบรั้ววิทยาลัยการอาชีพเบตง :::

ข่าวทั่วไป

  พ่อของนักร้องหนุ่มเกาหลี "คิม ซามูเอล" ถูกพบร่างเสียชีวิตคาบ้านพักในประเทศเม็กซิโก เจ้าหน้าที่ตำรวจชี้ชัดเป็นเหตุฆาตกรรม
Read more...
  หมอมนูญ โพสต์เล่าถึงเคสผู้ป่วยชาวไทยที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A แต่มีอาการแทรกซ้อน จากภาวะติดเชื้อราที่ลอยปะปนอยู่ในอากาศ ทำให้เสียชีวิตลงหลังรักษาไม่ถึง 30 วัน
Read more...
  ศาลสหรัฐฯ พิพากษาโทษจำคุกตลอดชีวิตให้กับราชายาเสพติด "เอลชาโป" พร้อมสั่งปรับเป็นเงินหลายแสนล้านบาท เตรียมหิ้วตัวฝากขังเรือนจำสุดโหดติดอันดับโลก
Read more...

ภาษาอาเซียน

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทักทาย ภาษาอาเซียน: บรูไน คำศัพท์ สวัสดี ซาลามัด ดาตัง ขอ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน อาหาร อาหาร คำศัพท์ น้ำ แอร์ (air) น้ำชา เท (teh)... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน นับเลข นับเลข คำศัพท์ หนึ่ง ซาตู (satu) สอง ดัว (d... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง คำศัพท์ ราคาเท่าไร เบราปา บันยัค (berapa banyak) ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน สกุลเงิน สกุลเงิน สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน   อักษรย่อ :BND   ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน เดินทาง เดินทาง คำศัพท์ โรงแรม โฮเทล (hotel) โรงภาพยนต์ ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทั่วไป ทั่วไป คำศัพท์ ห้องน้ำ แทนดัส (tandas) โทรศัพท์ ... Read more

แนะนำผู้บริหารระดับสูง

ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร
(เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

คณะผู้บริหาร อื่น ๆ คลิก

คณะกรรมการอาชีวศึกษา คลิก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงนายวิทยา  ตั่งยืนยง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

ข่าวประชาสัมพันธ์

RMS 2016

link


การเพยแพร่งบทดลองประจำเดือนปีงบประมาณ 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองประจำเดีอนมีนาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562

แผนกวิชาที่เปิดสอน


กำลังออนไลน์

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้45
mod_vvisit_counterเมื่อวาน34
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้200
mod_vvisit_counterสัปดาห์ผ่านมา512
mod_vvisit_counterเดือนนี้1188
mod_vvisit_counterเดือนผ่านมา1756
mod_vvisit_counterทั้งหมด230084

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 107.23.37.199
,
Today: ก.ค. 18, 2019