JV Green Color JV Gray Color JV Red Color
FacebookTwitterYoutubeGoogleYahooPicasa

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
โดยได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถานบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเบตงเข้าร่วมพิธี ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง

    

     

    

    

    

อ่านเพิ่มเติม...

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนวิชาองค์การนักวิชาชีพฯ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนวิชาองค์การนักวิชาชีพฯ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง
โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานศาลปกครอง ยะลา มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายและการปฏิบัติตามหลักข้อกฏหมาย
ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.15-16.15 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการแนะแนวอาชีพ การต่อสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการแนะแนวอาชีพ การต่อสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566
โดย นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้ นายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา และงานประชาสัมพันธ์ ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมอัยเยอร์เวง วิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานและนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/2565 ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานและนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564
ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน
ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมอัยเยอร์เวง วิทยาลัยการอาชีพเบตง

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพเบตง ประจำปี 2565 ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพเบตง ประจำปี 2565 เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส) สถานศึกษาขนาดเล็ก
โดยมี นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เป็นประธานกรรมการประเมิน ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมอินทผาลัม วิทยาลัยเทคนิคยะลา จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
ถัดไป
 • พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566

  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566

 • นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนวิชาองค์การนักวิชาชีพฯ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565

  นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนวิชาองค์การนักวิชาชีพฯ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565

 • วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการแนะแนวอาชีพ การต่อสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565

  วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการแนะแนวอาชีพ การต่อสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565

 • วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานและนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/2565 ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565

  วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานและนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/2565 ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565

 • องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพเบตง ประจำปี 2565 ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565

  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพเบตง ประจำปี 2565 ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ

PDFพิมพ์อีเมล

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

download ใบสมัครเรียน 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม       download ใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาทุนอุดหนุนเรียนดีมีความสามารถในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างศูนย์วิทยบริการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอธารโต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์  STEAM Active Learning

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ ชุดฝึกแผนกอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรับสมัครนักเรียนโควตา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566 .

ประกาศแผนโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอธารโต

ประกาศแผนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ Steam Active Learnig

ใบสมัครการเข้ารับการอบรมเขียนแผนธุรกิจ

ประกาศแผนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติงาน 4 ชั้น

ประกาศแผนโครงการก่อสร้างอาคารเรียน

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างชุดปฏิบัติการครัวร้อน

คำสั่งปฏิบัติราชการงานวิทยาลัย

ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 

ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา 

 

แบบฟอร์คุณลักษณะสิ้งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2561-2562
ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับ ปวช. และ ปวส. 
ตัวอย่าง อวท.17

รายงานขอซื้อขอจ้าง 2561 

แบบฟอร์มประเมินตนเองและประเมินรายแผนกวิชา

แบบฟอร์มแผนการเรียนฉบับย่อ

โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อน Folder

 

::: รอบรั้ววิทยาลัยการอาชีพเบตง :::

ข่าวทั่วไปประจำวันนี้

  
Read more...
  หนุ่มลงคลิปรีวิวเดินสกายวอร์กไปขึ้น BTS วัดพระศรีฯ ไม่แน่จริงอย่าลอง ดูคลิปเร่งสปีดยังรู้สึกเหนื่อยแทน
Read more...
  
Read more...
   ไฮโซสาวนามสกุลดัง มายด์ แพรวปรียา ชุมสาย ณ อยุธยา ขอชี้แจงหลังมีคนขุดภาพคลิปเล่นเซิร์ฟ โยงความสัมพันธ์ เจ เจตริน
Read more...
  รวมมาให้แล้ว! เลขเด็ดงวดนี้ เลขมาแรง 1/4/66 จะมีเลขไหนเด่น ข่าวไหนดังบ้าง โดยเราได้รวบรวมมาให้คุณได้ดูกันแล้ว ลองไปดูกันเลย
Read more...
  กวาง วรรณปิยะ สวยแซ่บมาก แต่แคปชั่นทำเอาต้องรีบซูมกันขึ้นมาทันที
Read more...
  สาวโพสต์อุทาหรณ์ น้องให้เค้กเซอร์ไพรส์ เป่าเทียนดับแล้วเอาเข้าตู้เย็น พอเช้ามาแทบช็อก ก่อนเฉลยพลาดจุดเดียวเท่านั้น
Read more...

ภาษาอาเซียน

Previous ถัดไป
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทักทาย ภาษาอาเซียน: บรูไน คำศัพท์ สวัสดี ซาลามัด ดาตัง ขอ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน อาหาร อาหาร คำศัพท์ น้ำ แอร์ (air) น้ำชา เท (teh)... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน นับเลข นับเลข คำศัพท์ หนึ่ง ซาตู (satu) สอง ดัว (d... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง คำศัพท์ ราคาเท่าไร เบราปา บันยัค (berapa banyak) ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน สกุลเงิน สกุลเงิน สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน   อักษรย่อ :BND   ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน เดินทาง เดินทาง คำศัพท์ โรงแรม โฮเทล (hotel) โรงภาพยนต์ ... Read more
ภาษาอาเซียน: บรูไน ทั่วไป ทั่วไป คำศัพท์ ห้องน้ำ แทนดัส (tandas) โทรศัพท์ ... Read more

แนะนำผู้บริหารระดับสูง

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
(เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

คณะผู้บริหาร อื่น ๆ คลิก

คณะกรรมการอาชีวศึกษา คลิก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตงนายไรฮ้าน  กองสิน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง

ข่าวประชาสัมพันธ์

link


RMS 2016

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพเบตง

[10 พ.ค.65] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2565
[19 พ.ค.64] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2564

[09 มิ.ย.63] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2563
[11 พ.ย.62] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2562
[17 พ.ค.62] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2562
[19 มิ.ย.61] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2561
[25 พ.ค.60] คำสั่งแต่งแตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2560
[23 พ.ค.59] คำสั่งแต่งแตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2559
[2 พ.ย. 58] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2558
[13 มิ.ย. 57] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2557
[16 ส.ค. 56] คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2556 
[23 ก.ค. 55] คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2555 
[23 พ.ค.54] คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การงาน 2554

การเพยแพร่งบทดลองประจำเดือนปีงบประมาณ 2561-2562

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองประจำเดีอนมีนาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดีอนสิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562

แผนกวิชาที่เปิดสอน


กำลังออนไลน์

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้57
mod_vvisit_counterเมื่อวาน50
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้57
mod_vvisit_counterสัปดาห์ผ่านมา706
mod_vvisit_counterเดือนนี้3243
mod_vvisit_counterเดือนผ่านมา5206
mod_vvisit_counterทั้งหมด367134

Online (20 minutes ago): 6
Your IP: 18.206.92.240
,
Today: มี.ค. 26, 2023