นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการฯ ร่วมงานเทศกาลอาหารจีนกวางไส วันที่ 7 กันยายน 2562

PDFพิมพ์อีเมล

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการฯ ร่วมงานเทศกาลอาหารจีนกวางไส
ที่ทางเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ร่วมกับประชาชนในชุมชนจัดขึ้น โดยมี พ.จ.ท.อนันท์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง ได้เป็นประธานเปิด
ณ สระบัวแดง หมู่1 ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา วันที่ 7 กันยายน 2562