นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการฯ ร่วมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใย อวท. ภาคใต้ วันที่ 9 กันยายน 2562

PDFพิมพ์อีเมล

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยนายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการฯ ร่วมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใย อวท. ภาคใต้ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่ 9 กันยายน 2562