การประกวดสิ่งประดิษฐ์ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่27-28 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

PDFพิมพ์อีเมล

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายสราวุฒิ คงสุข, นางสาวอาซือมะห์ มะดีเยาะ ,นายสูดีระมัน อีแต ,นายอับดุลเลาะ แนปิแน, นายณรงค์ฤทธิ์ แซ่เฉี้ยง, นางสาวอัจจิมา ผลผลา, นายชัยรัตน์ จีนเที่ยง ,นายอับดุลอาซิ ดรอแม็ง และนางสาวอิสนาวาตี อาแว คณะครูวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดสินผลงานและควมคุมนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่27-28 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา