นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมและพบปะนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

PDFพิมพ์อีเมล

นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมและพบปะนายวิทยา ตั่นยืนยง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ และคณะผู้บริหารวิทยาลัย ฯ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรับรองผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพเบตง