วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 19 มีนาคม 2563

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 19 มีนาคม 2563 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ณ ห้องยะรม อาคารปฏิบัติการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพเบตง