วิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม ผลงานหนังสั้น ของขวัญอาชีวะ

PDFพิมพ์อีเมล

ผลงานหนังสั้น ของขวัญอาชีวะ วิทยาลัยการอาชีพเบตง ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม ด้านเนื้อหา สาขาอาชีวะเปลียนชีวิต ในการประกวดโครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษาประจำปี 2562 การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา อวดความดี อวดฝีมือ อวดนวัตกรรม ชิงความเป็นเลิศในการสื่อสาร สร้างภาพลักษณ์ให้อาชีวะไทย ณ Crystal Design Center CDC ห้อง Crystal Grand Ballroom