นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนายตอเละ มะลี วันที่ 17 มิถุนายน 2563

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนายตอเละ มะลี บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเบตง ณ บ้านกาแป๊ะกอตอ อำเบตง จังหวัดยะลา