นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและแข่งขัน ทักษะพื้นฐาน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการจักเรียน นักศึกษา และ
นายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะกครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและแข่งขัน ทักษะพื้นฐาน ระหว่างวันที่
 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง