กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 19 มกราคม 2565

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โดยมีสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วมประกวด จำนวน 14 ชิ้นงาน
ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเบตง