สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

PDFพิมพ์อีเมล

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยการอาชีพเบตง ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน นักศึกษา ครูผู้ควบคุมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนของระดับอาชีวศึกษา จังหวัดยะลา
สู่การแข่งขันทักษะวิชาชีพแบะทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ณ จังหวัดชุมพร