นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมประชุมสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ ในวันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2565

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมประชุมสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ โดยมี นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ
(ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เป็นประธานในที่ประชุม ในวันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมบูหลันสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้