วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการแนะแนวอาชีพ การต่อสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565

PDFพิมพ์อีเมล

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการแนะแนวอาชีพ การต่อสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566
โดย นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้ นายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา และงานประชาสัมพันธ์ ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมอัยเยอร์เวง วิทยาลัยการอาชีพเบตง