นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนวิชาองค์การนักวิชาชีพฯ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนวิชาองค์การนักวิชาชีพฯ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง
โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานศาลปกครอง ยะลา มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายและการปฏิบัติตามหลักข้อกฏหมาย
ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.15-16.15 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเบตง