วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการปฐมนิเทศและทำสัญญา ยืนยันสิทธิ์นักเรียน นักศึกษาโครงการทุนอุดหนุนนักเรียน นักศึกษาเรียนดีมีความสามรถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมผู้ปกครอง ในวันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566

PDFพิมพ์อีเมล

วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการปฐมนิเทศและทำสัญญา ยืนยันสิทธิ์นักเรียน นักศึกษาโครงการทุนอุดหนุนนักเรียน นักศึกษา
เรียนดีมีความสามรถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมผู้ปกครอง
ในวันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมธารน้ำทิพย์ วิทยาลัยการอาชีพเบตง