คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยและได้รับเกียรติจาก นายสุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอธารโต และหัวหน้าส่วนราชการข้าร่วมพิธียกเสาเอก(ศาสนาพุทธ)และการละหมาดฮาญัต(ศาสนาอิสลาม) ในก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอธารโต

PDFพิมพ์อีเมล

นายไรฮ้าน กองสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตง
และได้รับเกียรติจาก นายสุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอธารโต และหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอธารโต
เข้าร่วมพิธียกเสาเอก(ศาสนาพุทธ)และการละหมาดฮาญัต(ศาสนาอิสลาม) ในก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอธารโต สาขาวิทยาลัยการอาชีพเบตง อำเภอธารโต จังหวัดยะลา