นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2566

PDFพิมพ์อีเมล

นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม
เพื่อรับฟังรายงานการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมาของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่อำเภอเบตง โดยมี นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา
นายอำเภอเบตง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเบตง
เข้าร่วมประชุม ในพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมไกรลาส ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเบตง