นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายประดับ ชัยพาณิชย์และมาลิกี บาฮา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมแสดงความยินดีแก่นายไรฮ้าน กองสิน เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

PDFพิมพ์อีเมล

นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายประดับ ชัยพาณิชย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง
พร้อมด้วยนายมาลิกี บาฮา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมแสดงความยินดีแก่นายไรฮ้าน กองสิน เนื่องในโอกาสย้าย
ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา
ในพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา