โครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงสร้างงานสร้างอาชีพ(โรงอิฐชุมชนบ้านบูเก๊ะตาแซ)

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงสร้างงานสร้างอาชีพชุมชนบ้านบูเก๊ะตาแซ)

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง และ คณะความมั่นคง ได้เข้าไปตรวจเยื่่ยมสถานที่ดำเนินดำเนินโครงการ

สร้างงานสร้างอาชีพ โรงอิฐชุมชนบ้านบูเก๊ะตาแซ