เข้าร่วมในการแข่งขันอาหารไทย THE CHEF CHALLENGE 2024 ในหัวข้อ "ครัวไทยสู่ครัวโลก วัตถุดิบหลักจากเป็ด" ในระดับชั้น ปวช. และปวส. ณ โรบินสัน ศรีสมาน ไลฟ์สไตล์ กรุงเทพมหานคร

PDFพิมพ์อีเมล

วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2567 นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฯ
พร้อมด้วยนางสาวอิสนาวาตี อาแว หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และนายสอและ เจ๊ะแว ครูผู้สอนประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในการแข่งขันอาหารไทย THE CHEF CHALLENGE 2024 ในหัวข้อ "ครัวไทยสู่ครัวโลก
วัตถุดิบหลักจากเป็ด"  ในระดับชั้น ปวช. และปวส. โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด
ณ โรบินสัน ศรีสมาน ไลฟ์สไตล์ กรุงเทพมหานคร