คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ออกโครงการอาชีวะอาสา ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าของโรงเรียน สร้างความปลอดภัยห่วงใยน้องๆ ณ โรงเรียนบ้านราโมง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

PDFพิมพ์อีเมล

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2567 นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง มอบหมายให้นายประดับ ชัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฯ นายมาลิกี บาฮา
รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ออกโครงการอาชีวะอาสา ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าของโรงเรียน สร้างความปลอดภัยห่วงใยน้องๆ ณ โรงเรียนบ้านราโมง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา