โครงการ fix it center ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จ.ยะลา

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการ fix it center คนดีศรีอาชีวะ พัฒนาศูนย์ซ่อม สร้าง เสืิมชุมชน "บูชาครู"
วันที่ 23-24,30-31 มีนาคม และ 6-7,20-21 เมษายน 2556
ซ่อม ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา เครื่องยนต์
สร้างปรับปรุงทีวางถังกักเก็บน้ำ
เสริม สรับสนุนต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลุ่มกล้วยฉาบ)
โดยวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา