โครงการเพื่อสร้างเครือข่าย

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการเพื่อสร้างเครือข่ายในกลุ่มผลกระทบ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 นำโดยนายธีระสิทธิ์  แสงขำ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง)ได้เข้าเยื่่ยมชาวบ้าน ณ บ้านกาแป๊ะกอตอใน