โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา กิจกรรมเลี้ยงไก่เบตง

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา

กิจกรรมเลี้ยงไก่เบตง

ณ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา