โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำอิฐบล็อก วันที่ 2-6 กันยายน 2556

PDFพิมพ์อีเมล

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำอิฐบล็อก

วันที่ 2-6 กันยายน 2556

ณ  ป้อม ชรบ. หมู่ที่ 8 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา